top of page
  • Writer's pictureBoobalandia EOOD

Допълнителен послеслов на дракона

Книгата ми трябваше да претърпи осем издания, за да разбира, ЧЕ СЪМ БИЛ ИЗМАМЕН!

Опичай си ума, Хък! Защото, холографният дракон още не е казал последната си дума!Related Posts

See All

Послеслов на Хък Хогбен

Вмъкнат от редакторите в осмото и всички следващи издания на «Мистерии» по изричното настояване на Хък Хогбен. Бел. на ред. Налага се да уточня някои неща, свързани с моя така превъзнасян и толкова об

Послеслов на дракона

Хич не се подлъгвайте по патетичните слова в последния цитат от дневника на Хък Хогбен. И аз дълго време гледах сериозно на него. На дневника имам предвид, разбира се! Защото възприемах всичко, написа

Comments


bottom of page